Yleiset ehdot ja asiakastiedot

I. Yleiset ehdot

§ 1 Perussäännökset


(1) Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG) verkkosivuston www.premiumxl.fi kautta. Ellei toisin ole sovittu, vastustamme käyttämiesi omien ehtojen sisällyttämistä.

(2) Seuraavissa säännöksissä tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka oikeustoimia tehdessään toimii itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaa harjoittaessaan.


§ 2 Sopimuksen syntyminen


(1) Sopimuksen kohteena on tavaroiden myynti.


(2) Sijoittamalla kyseisen tuotteen verkkosivustollemme annamme sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta kohteen kuvauksessa mainituin ehdoin.


(3) Sopimus tehdään verkkokauppakorijärjestelmän kautta seuraavasti:
Ostettavaksi tarkoitetut tavarat sijoitetaan \"ostoskoriin\". Voit avata "Ostoskorin" navigointipalkin vastaavasta painikkeesta ja tehdä muutoksia siellä milloin tahansa.
Kun olet kutsunut sivun "Kassalle" ja syöttänyt henkilötiedot sekä maksu- ja toimitusehdot, tilauksen tiedot näkyvät lopulta tilauskatsauksena.


Jos käytät maksutapana pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, pikasiirto), sinut ohjataan joko verkkokauppamme tilauksen yleiskatsaussivulle tai pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolle.
Jos sinut ohjataan vastaavaan pikamaksujärjestelmään, tee vastaava valinta tai syötä tietosi siellä. Lopuksi saat tilaustiedot näkyviin tilauksen yleiskatsauksena välittömän maksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolla tai sen jälkeen, kun sinut on ohjattu takaisin verkkokauppaamme.


Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on mahdollisuus tarkistaa tilauksen tiedot uudelleen, muuttaa niitä (myös Internet-selaimen "takaisin"-toiminnon avulla) tai peruuttaa tilaus.
Lähettämällä tilauksen vastaavan painikkeen kautta (\"tilaus maksullinen\" tai vastaava nimitys) ilmoitat hyväksyväsi tarjouksen oikeudellisesti sitovasti, jolloin sopimus syntyy.


(4) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemisen yhteydessä tarvittavien tietojen toimittaminen tapahtuu sähköpostitse, osittain automaattisesti. Sinun on siis varmistettava, että meille antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään oikein, että sähköpostiviestien vastaanotto on teknisesti taattu ja erityisesti, että SPAM-suodattimet eivät estä sitä.


§ 3 Tarjottuja maksutapoja koskevat erityissopimukset


(1) Maksu Klarnan kautta
Yhteistyössä Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi, tarjoamme seuraavat maksutavat. Maksu suoritetaan Klarnalle kussakin tapauksessa:


Sofortüberweisung: Saatavana Saksassa. Tiliäsi veloitetaan välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen.
Lisätietoja ja Klarnan käyttöehdot löydät täältä. Yleistä tietoa Klarnasta löydät täältä. Klarna käsittelee henkilötietojasi sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti ja Klarnan tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla.


Lisätietoja Klarnasta löydät täältä. Löydät Klarna-sovelluksen täältä.


§ 4 Pidätysoikeus, omistusoikeuden pidättäminen


(1) Voit käyttää pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se koskee samaan sopimussuhteeseen liittyviä saatavia.


(2) Tavarat pysyvät omistuksessamme, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.


(3) Jos olet yrittäjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa:


a) Pidätämme tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Ennen omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden omistusoikeuden siirtoa ei ole sallittua pantata tai siirtää omistusoikeutta vakuuden muodossa.


b) Voit myydä tavarat edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa luovutat meille jo nyt kaikki sinulle jälleenmyynnistä johtuvat saatavat laskun määrään asti; me hyväksymme luovutuksen. Sinulla on lisäksi oikeus periä saatava. Jos et kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitasi asianmukaisesti, pidätämme oikeuden periä saatavan itse.

 

c) Jos varatut tavarat yhdistetään ja sekoitetaan, hankimme yhteisomistusoikeuden uuteen tavaraan suhteessa varattujen tavaroiden laskutusarvoon suhteessa muihin jalostettuihin tavaroihin jalostushetkellä.


d) Sitoudumme vapauttamaan pyynnöstäsi ne vakuudet, joihin meillä on oikeus, siltä osin kuin vakuuksiemme realisoitava arvo ylittää vakuutena olevan saatavan yli 10 prosentilla. Vapautettavien arvopapereiden valinta on meidän vastuullamme.


§ 5 Takuu


(1) Lakisääteiset virhevastuuoikeudet ovat voimassa.


(2) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tavaran täydellisyys, ilmeiset puutteet ja kuljetusvauriot välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan meille ja kuljetusliikkeelle mahdollisista valituksista mahdollisimman pian. Jos et tee niin, tämä ei vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.


(3) Jos olet yrittäjä, sovelletaan edellä mainituista takuusäännöistä poiketen seuraavaa:


a) Jos tuotteessa on vikoja, annamme harkintamme mukaan takuun korjaamalla vian tai toimittamalla sen jälkeen. Jos virheiden korjaaminen epäonnistuu, voit harkintasi mukaan vaatia hinnanalennusta tai peruuttaa sopimuksen. Vian korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi toisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen, ellei tuotteen tai vian luonteesta tai muista olosuhteista muuta johdu. Jos kyseessä on virheiden korjaaminen, emme ole velvollisia vastaamaan lisääntyneistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran siirtämisestä muualle kuin suorituspaikkaan, edellyttäen, että siirto ei vastaa tavaran käyttötarkoitusta.


b) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta. Määräajan lyhentämistä ei sovelleta, jos


- meistä johtuvasta tuottamuksellisesta vahingosta, joka aiheutuu hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumisesta, sekä muusta tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta;
- siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet vian tai ottaneet vastuun tuotteen laadusta;
- kun on kyse esineistä, joita on käytetty rakennuksessa tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet rakennuksen virheellisyyden;
- lakisääteiset takautumisoikeudet, joita sinulla on meitä vastaan virheoikeuksiin liittyen, jos viimeinen sopimus on kulutustavaroiden osto.


§ 6 Lainvalinta, suorituspaikka ja oikeuspaikka


(1) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei sen vuoksi poisteta (suosimisperiaate).


(2) Kaikkien kanssamme solmitusta liikesuhteesta johtuvien palvelujen suorituspaikka ja oikeuspaikka on sääntömääräinen kotipaikkamme, jos et ole kuluttaja vaan elinkeinonharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto. Sama pätee, jos sinulla ei ole yleistä asuinpaikkaa Saksassa tai EU:ssa tai jos asuinpaikkasi tai vakituinen asuinpaikkasi ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä, edellyttäen, että et ole kuluttaja vaan elinkeinonharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto. Tämä ei vaikuta oikeuteen nostaa kanne tuomioistuimessa myös muussa lakisääteisessä oikeuspaikassa.


(3) YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei nimenomaisesti sovelleta.


II. asiakastiedot


1. myyjän henkilöllisyys


H.T. Trade Service GmbH & Co. KG
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Saksa
Puhelin: 49-0541-977657-01
Sähköposti: [email protected]

 

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu:
Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (OS-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.


Emme ole halukkaita osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajasovittelulautakunnissa.


2 Sopimuksen tekemistä koskevat tiedot


Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausmahdollisuudet toteutetaan yleisten sopimusehtojemme (osa I) \"Sopimuksen tekeminen\" säännösten mukaisesti.


3. sopimuskieli, sopimustekstin tallentaminen


3.1 Sopimuskieli on saksa.


3.2 Emme tallenna sopimuksen koko tekstiä. Ennen tilauksen lähettämistä verkkokauppakorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti selaimen tulostustoiminnolla. Kun olemme vastaanottaneet tilauksen, tilauksen tiedot, etäsopimuksia varten laissa vaaditut tiedot ja yleiset sopimusehdot lähetetään sinulle uudelleen sähköpostitse. 4. Jos et ole saanut tilausta, lähetämme sinulle sähköpostia.


4. tavaroiden tai palvelujen olennaiset ominaisuudet


Tavaroiden ja/tai palvelujen olennaiset ominaisuudet löytyvät asianomaisesta tarjouksesta.

5 Hinnat ja maksutavat


5.1 Tarjouksissa mainitut hinnat sekä toimituskulut ovat kokonaishintoja. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.


5.2 Aiheutuneet toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Ne ovat nähtävillä erikseen tilausprosessin aikana, ja ne ovat sinun maksettavissasi, ellei maksuttomasta toimituksesta ole sovittu, ja ne ovat sinun maksettavissasi, ellei maksuttomasta toimituksesta ole sovittu.


5.3 Jos toimitus tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, voi aiheutua lisäkustannuksia, joista emme ole vastuussa, kuten tullimaksuja, veroja tai rahansiirtomaksuja (luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksuja), joista sinä vastaat.


5.4 Kaikki rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksut) ovat sinun maksettavissasi, jos toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu on aloitettu Euroopan unionin ulkopuolella.


5.5 Käytettävissäsi olevat maksutavat näkyvät verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa vastaavalla painikkeella.


5.6 Jollei yksittäisissä maksutavoissa toisin mainita, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.


6. toimitusehdot


6.1 Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät verkkosivuiltamme tai kyseisestä tarjouksesta vastaavasta painikkeesta.


6.2 Jos olet kuluttaja, on laissa säädetty, että riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta kuljetuksen aikana siirtyy sinulle vasta, kun tavara on luovutettu sinulle, riippumatta siitä, onko lähetys vakuutettu vai vakuuttamaton. Tämä ei koske sitä, että olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota yrittäjä ei ole nimennyt, tai muulla tavoin nimetyn henkilön suorittamaan lähetyksen.


Jos olet yrittäjä, toimitus ja lähetys tapahtuvat sinun vastuullasi. 7. Jos olet yrittäjä, toimituksen ja lähetyksen vastuullasi on.


7. lakisääteinen virhevastuu


Vastuu virheistä määräytyy yleisten sopimusehtojemme (osa I) määräyksen \"Takuu\" mukaisesti.


8 Luokituspalvelujen käyttö
- Trustpilot A/S:


Asiakasarviot ovat erityisen hyödyllisiä avoimuuden ja optimoinnin kannalta, minkä vuoksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden antaa palvelustamme vastaavia arvioita Trustpilotin tarjoaman arviointipalvelun kautta www.trustpilot.de. Käytämme tähän tarkoitukseen rajapintaa riippumattomaan arviointipalveluun. Tätä tarkoitusta varten käytämme rajapintaa riippumattomaan arviointiportaaliin Trustpilot, jota ylläpitää Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kööpenhamina, Tanska. Meidän ei ole mahdollista valvoa tai vaikuttaa yksittäisiin luokittelukutsuihin. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että yrityksemme ja palvelumme saavat täydellisen, riippumattoman ja puolueettoman asiakasarvion. Trustpilot siirtää yrityssovellukseen tätä tarkoitusta varten toimitetut tiedot (sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite ja viitenumero) yrityssovellukseemme, eikä Trustpilot itse käytä niitä eikä siirrä niitä kolmansille osapuolille. Yrityksemme luokitus voidaan suorittaa sivulla https://de.trustpilot.com/review/. Sinä asiakkaana voit vapaasti antaa arvosanan. Käyttäjäprofiilin luominen/avaaminen Trustpilotissa on edellytys arvosanan antamiselle tai asiakaspalautteen tallentamiselle. Kutsuvalle yritykselle annettavan arvosanan lisäksi Trustpilot-luokitusportaalissa voidaan antaa arvosanoja mille tahansa yritykselle. Jos luottoluokitus tehdään ilman ennakkokutsua, vaaditaan kuitenkin selkeä viittaus sopimussuhteeseen luottoluokitellun yrityksen kanssa. Lisätietoja tästä saat Trustpilotista. Jos arvostelu lähetetään klikkaamalla kutsun sisältämää linkkiä, käyttäjäprofiili luodaan automaattisesti Trustpilotiin sen jälkeen, kun henkilötiedot, yleensä nimi ja sähköpostiosoite, on syötetty tarkistusta varten. Tämän lisäksi hyväksyt tietosuojalausekkeet ja Trustpilotin yleiset käyttöehdot. Nämä ovat nähtävissä Trustpilotin verkkosivustolla osoitteessa: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms. Jos osallistut tähän palautejärjestelmään, arviosi julkaistaan verkkosivustollamme ja Trustpilotin verkkosivustolla. Lisätietoja on Trustpilotin tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa.


Jos et hyväksy tätä, lähetä meille sähköpostia.

 

Nämä ehdot ja asiakastiedot ovat Händlerbundin tietotekniikkaan erikoistuneiden lakimiesten laatimia, ja ne tarkistetaan jatkuvasti niiden lainmukaisuuden varmistamiseksi. Händlerbund Management AG takaa tekstien oikeusturvan ja on vastuussa varoitustapauksissa. Lisätietoja osoitteessa: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.


viimeinen päivitys: 19.04.2021